Kongens Lyngby Marineforening

 

  Jan Bergh og Frank Højberg Pedersen    
 
Forside
Oplysninger
Marinestuen
Bestyrelsen
Skyttelav
Aktiviteter
Billedarkiv
Invitationer
Links


Skyttelav

Udover skytteudvalgsformanden, har afdelingen et skytteudvalg, som består af:
 
medlem Peter Bruun
medlem Ole Thestrup Hansen
medlem Ole Eskild Andersen
medlem Jens Peter Olsen
 
Skydning foregår i en rum tid frem i Rundforbihallen, Egebækvej 118-120, 2850 Nærum hver mandag fra kl. 19.00 til senest kl. 21.00, med undtagelse af sommer- og juleferie.
 
Kaj Nissen Krogh og Ole Thestrup Hansen  

Alle henvendelser vedr. skydning direkte til Henrik Prytz på mobil 2534 4096
 
Kgs. Lyngby Marineforening blev stiftet under besættelsen, og på daværende tidspunkt var det ikke tilladt at stifte et skyttelav. Straks efter befrielsen i maj 1945 tog bestyrelsen fat på opgaven, og den 2. december 1945 blev skyttelavet oprettet. Ved opstarten blev skyttelavet kørt som en separat forening, men siden sammenlægningen med afdelingen den 24. marts 1975, er man som medlem af Marineforeningen automatisk medlem af skyttelavet, og betaler ikke ekstra kontingent til samme. I starten foregik skydningen på Østerbro Stadion. Så flyttede vi om bag det gamle Hotel Lyngby, i kælderen under Lyngby Cycle Clubs hus på Carlshøjvej, og siden 1956 har vi været i skydekælderen under Lyngby Stadion. Men da Lyngby Stadion er under renovering, skydes der nu i Rundforbihallen i Nærum.
 
Den årlige sommerfugleskydning er nok den kendteste og festligste af Skyttelavets arrangementer. Den afholdtes første gang den 1. september 1946. Ellers foregår skydningen som sagt hver mandag fra kl. 19.00 til kl. 21-22, og det er glædeligt at notere, at der hver mandag møder ca. 15 til 25 skytter op. Som tidligere nævnt er landet opdelt i distrikter og årlige distriktsskydninger finder sted.
 
Hvert forår afholdes landsskyttestævne et sted i Danmark.
 
Internt afholder vi mesterskabs- og julesjovskydninger. Skyttelavet er i besiddelse af et antal kaliber 22 rifler, som medlemmerne kan benytte. Skiver og patroner kan købes til en rimelig pris. Flere medlemmer skyder med egne pistoler/revolvere på 15/25 meter baner.
 

Niels Hald • Lupinvej 5 • Slagslunde • 3660  Stenløse
telefon 4215 2750 •
mail: formand@kongens-lyngby-marineforening.dk

Sidst opdateret 25-01-2017