Kongens Lyngby Marineforening

 

 

 

 
 
Forside
Oplysninger
Marinestuen
Bestyrelsen
Skyttelav
Aktiviteter
Billedarkiv
Invitationer
Links
Medlemsbrev

 

Hvad er Marineforeningen?

Marineforeningen i Kongens Lyngby er en afdeling af Danmarks Marineforening, der er det samlende organ for ca. 78 afdelinger i Danmark og Grønland med ca. 10.000 medlemmer.

Marineforeningens formål er at samle tidligere og nuværende tjenestegørende personel, kvindeligt såvel som mandligt, i Søværnet, Marinehjemmeværnet og handelsflåden for at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem 'gamle' og nuværende gaster og ansatte i Søværnet og søfarten, marinehjemmeværnet og handelsflåden.

Marineforeningen er en upolitisk forening med respekt for vores kongehus, vores flag, vores land og forsvar.

Som medlem af Marineforeningen modtager du vores medlemsblad 'Marineforeningen', der indeholder maritimt stof samt små og store nyheder fra afdelingerne rundt om i hele landet. Du har også mulighed for, uanset hvor du kommer hen, at besøge de mange Marinestuer. Disse er for de flestes vedkommende små marinemuseer med hver deres særpræg.

Vores venskabsforening siden 1947 er Flottans Män, Halmstad, med hvem vi har et meget nært forhold, med gensidige besøg. Har svenskerne fester, bliver Marineforeningen Kgs. Lyngby inviteret med og dette gælder også omvendt, bl.a. Vårfest og Skalddyrsfest i Sverige og så også Sommerfugleskydning i Kgs. Lyngby.

Vi afholder en årlig sommerfugleskydning og arrangerer månedlige sammenkomster med foredrag og spisning. Derudover tager vi også på virksomhedsbesøg eller udflugter. Ved flere arrangementer er ledsager meget velkommen. Kongens Lyngby afdeling har p.t. 77 medlemmer. Afdelingen udsender sit eget medlemsbrev 4 gange om året.

I Kongens Lyngby afdeling får du mulighed for at genoptræne eller vedligeholde din skydefærdighed. Vi samles hver mandag fra kl. 19.00 omkring skydebanerne under Lyngby Stadion (se Skyttelav). Afdelingen har et antal kaliber 22 rifler, som du frit kan benytte, patroner og skiver kan købes for en rimelig pris. Pistolskydning kan muligvis også arrangeres. Du får gennem året lejlighed til at deltage i distrikts- og landsskyttestævner, med mulighed for at træffe medlemmer fra andre afdelinger, og der bliver holdt interne konkurrencer. Før og efter skydetræningen hygger vi os med en pot billard i opholdsrummet ved skydebanen.

Har ovennævnte vakt din interesse, kan du få yderligere oplysninger om Marineforeningen Kongens Lyngby hos formand, Niels Hald, på telefon 4215 2750 eller mail
formand@kongens-lyngby-marineforening.dk.
 

Niels Hald • Lupinvej 5 • Slagslunde • 3660  Stenløse
telefon 4215 2750 •
mail: formand@kongens-lyngby-marineforening.dk

Sidst opdateret 25-01-2017